Oversettelse

Våre oversettere fokuserer på 3 ord: kvalitet, kommunikasjon og effektivitet.

Språk er et av de mest sentrale problemene som bedrifter først møter når de går globalt. Behovet for å oversette nettsider, lokalisere markedsføringskampanjer eller kommunisere gjennom en effektiv og forståelig kundeservice er avgjørende for innledende suksess.

Bruker du Google Translate?

Avhengig av dine krav og innhold, kan oversettelse være en ganske grei prosess, men det gir ofte en veldig bokstavelig, ord-for-ord-konvertering, og hvis du kun bruker oversettere som Google Translate, er det høyst sannsynlig at den vil bli forsøplet med grammatiske feil, kontekstuelle feil og generelle unøyaktigheter.

Du blir fort gjort narr av

Disse problemene vil føre til mange ubehagelige situasjoner; meldingen din blir misforstått, produktene dine blir fremstilt feil, eller at merkevaren din blir feilbedømt. Du blir med andre ord latterliggjort.

Menneskelig berøring

For å unngå disse fallgruvene er det viktig at du bruker forståelsesfulle, profesjonelle oversettere som har påviselig tidligere erfaring med språket eller språkene du trenger, og som kan bidra til at budskapet ditt blir formidlet med nøyaktighet og effektivitet.

SEND INN DET DU ØNSKER AT VI SKAL OVERSETTE

Vi sender deg et uforpliktende tilbud.